Algemeen

Theta-Comm automatisering (Kamer van Koophandel 12046543), hierna te noemen Theta-Comm, verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Theta-Comm en derden zijn aangeleverd. Theta-Comm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Theta-Comm.

Prijzen, merken en afbeeldingen

Alle prijzen op deze Website zijn in euro’s, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Theta-Comm behoudt zich het recht voor producten die voor 0 Euro zijn geprijsd niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 Euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn derhalve niet bedoeld als verkoopprijs. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Links

Theta-Comm kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot of de inhoud van enige site die is verbonden met deze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Theta-Comm zijn alleen opgenomen ter informatie van de klanten van deze distributeur.

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van de site met de grootste zorg is samengesteld kan Theta-Comm niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang Theta-Comm geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Theta-Comm iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Theta-Comm. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Theta-Comm, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.